බ්ලොග් කරනයට පා තැබු වගයි.....

සින්හල බ්ලොග් කරුවන් හැමොටම අයුබෝවන් කියනවා .....
ඔන්න මමත් සින්හල බෝලොග් එකක් පටන් ගත්තා මගේ බලා පොරොත්තුව මගේ ජිවිත අද්දැකීම් ඔබ සමග බෙදා ගන්න තමා .. මම බොලොග් ලියන්නේ දැන් උනාට මම සින්ඩිය මාස 6ක් තිස්සේ නොකඩවා කියවනවා පුදුමයි නේද? මට ඔයාලා ගේ උදදු ඔනේ කරනවා මේක හරියට කරගේන යන්න ... බෝහෝම ස්තුතී...........

0 comments:

Post a Comment